Salme 23 - Herren er min hyrde (norsk)

Salme 23 - Herren er min hyrde (norsk)

Desde: Bönerummet
0 0 hace un año
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs ... Más informaciones

Síguenos en Facebook